Μπαταρίες Μόλυβδου

Οδηγίες - Εγκατάσταση

Οι μπαταρίες Μόλυβδου (Μόλυβδου – οξέως) κατασκευάζονται σε τεράστια ποικιλία και για μεγάλη γκάμα εφαρμογών με αποτέλεσμα να κυριαρχούν στην αγορά λόγω του χαμηλού τους κόστους και των σχετικά πολύ καλών δυνατοτήτων τους.

Οι μπαταρίες μολύβδου παρουσιάζουν όμως και αρκετά μειονεκτήματα τα οποία πρέπει να γνωρίζετε διότι επηρεάζουν τόσο την ζωή της μπαταρίας αλλά και την ισχύ της εγγύησης και επίσης εγκυμονούν και κινδύνους ασφαλείας.

 1. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Οι κανόνες για συντήρηση άλλων τύπων μπαταριών (Νικελίου καδμίου, Λιθίου κλπ) ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ τις μπαταρίες μολύβδου και μπορεί να δημιουργήσετε μη αναστρέψιμες ζημίες. Οι μπαταρίες Μολύβδου δεν παρουσιάζουν το φαινόμενο μνήμης και δεν μπορούν να αποθηκευτούν εκφορτισμένες ενώ είναι πάρα πολύ ευαίσθητες στο φαινόμενο της ΘΕΙΙΚΩΣΗΣ.
 2. Η μπαταρία μολύβδου πρέπει να είναι πάντα φορτισμένη ενώ σε περίπτωση εκφόρτισης πρέπει να φορτίζεται το συντομότερο δυνατό. Εντελώς εκφορτισμένη μπαταρία θειικώνεται ραγδαία με αποτέλεσμα την καταστροφής της. ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ
 3. Εάν μια μπαταρία δεν χρησιμοποιείται θα πρέπει να φορτίζεται τακτικά ώστε να αναπληρώνει τις απώλειες από την αυτοεκφόρτιση. Σε ανοικτού τύπου μπαταρίες η φόρτιση πρέπει να γίνεται κάθε 20-30 ημέρες ενώ σε σύγχρονες μπαταρίες με κράμα ασβεστίου κάθε 8 η 10 μήνες. Αργή εκφόρτιση της μπαταρίας οδηγεί μετά από κάποιο χρονικό διάστημα σε πλήρη εκφόρτιση της μπαταρίας και μετά σε θειίκωση. ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ
 4. Εάν μια μπαταρία είναι συνδεμένη σε ένα όχημα το οποίο παραμένει ακίνητο τότε θα πρέπει να γνωρίζεται ότι εκτός από την αυτοκφόρτιση της μπαταρίας ένα μικρό άλλα σημαντικό φορτίο χρησιμοποιείται από την μπαταρία για να συντηρεί το εγκέφαλο του αυτοκινήτου και τον συναγερμό. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να φορτίζεται την μπαταρία κάθε βδομάδα η αποσυνδέστε τον ένα ακροδέκτη της μπαταρίας και ακολουθείστε τις οδηγίες της παραγ. 3
 5. Εάν η μπαταρίας σας είναι ανοικτού τύπου ελέγχεται τακτικά την στάθμη των υγρών και συμπληρώνεται κατάλληλα με απιονισμένο νερό καλής ποιότητας. Μην υπερχειλίζετε την μπαταρία. Εάν η μπαταρία παραμείνει χωρίς υγρά καταστρέφεται. ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ.
 6. Χρησιμοποιείτε πάντα κατάλληλους φορτιστές για φόρτιση των μπαταριών όταν απαιτείται. Ένας ακατάλληλος φορτιστής μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία. ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ.
 7. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! στους κανόνες ασφαλείας. Οι μπαταρίες μολύβδου παράγουν υδρογόνο το οποίο σε αναλογία με τον αέρα είναι έντονα εκρηκτικό. Μην πλησιάζεται φλόγα, σπινθήρες και μην καπνίζετε κοντά στην μπαταρία. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ. Η έκρηξη της μπαταρίας μπορεί να την καταστρέψει ολοκληρωτικά αλλά και να σας τραυματίσει σοβαρά στα μάτια. ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ
 8. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Μεγάλη προσοχή στην σύνδεση και αποσύνδεση της μπαταρίας σε κάθε εφαρμογή. Μην αφήνεται μεταλλικά αντικείμενα πάνω στην μπαταρία. Βραχυκύκλωμα της μπαταρίας μολύβδου μπορεί να δώσει πάρα πολύ μεγάλα ρεύματα τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε πυρκαϊά και τελικά ίσως και σε έκρηξη. ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ.
 9. Ένα μεγάλο λάθος το οποίο δυστυχώς εκ παραδρομής αναπαράγεται και σε τεχνικά βιβλία είναι να αφαιρούμε τα πώματα της μπαταρίας όταν φορτίζουμε. ΜΗΝ αφαιρείτε ποτέ τα πώματα εκτός και αν θέλετε να προσθέσετε υγρά. Ο κίνδυνος για έκρηξη της μπαταρίας πολλαπλασιάζεται με ανοικτά τα πώματα. Όλα τα πώματα φέρουν ειδική οπή εξαερισμού από τον κατασκευαστή.
 10. Οι μπαταρίες μολύβδου περιέχουν θειικό οξύ το οποίο είναι έντονα διαβρωτικό και επικίνδυνο. Πλυθείτε αμέσως πολύ καλά με άφθονο νερό ειδικά αν πέσει στα μάτια σας και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
 11. Εάν η μπαταρία χρησιμοποιείται για εκκίνηση οχήματος θα πρέπει να γνωρίζεται ότι η μίζα του οχήματος θα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση. Βραχυκυκλωμένη μερικά μίζα έχει σαν αποτέλεσμα πολύ μεγάλα φορτία ρεύματος για την εκκίνηση του οχήματος με αποτέλεσμα την σταδιακή καταστροφή της μπαταρίας. ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ.
 12. Υψηλές θερμοκρασίες πάνω από 55 οC καταστρέφουν την μπαταρία. Αυτό ισχύει κυρίως σε ΤΑΧΙ που λειτουργούν σε πόλεις όπως η Αθήνα η σε ΙΧ που κυκλοφορούν πάρα πολύ σε κέντρα πόλεων. ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ
 13. Εάν η μπαταρία χρησιμοποιείται για εφαρμογές εκφόρτισης (φόρτιση-εκφόρτιση) θα πρέπει να ακολουθείτε αυστηρά τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί. 100% εκφόρτιση κάθε τύπου μπαταρίας μολύβδου οδηγεί σε άμεση καταστροφή της. ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ
 14. Μην πετάτε τις μπαταρίες μολύβδου στην θάλασσα η στους κάδους απορριμάτων. Σοβαρή επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Απαγορεύεται αυστηρά από την νομοθεσία. Παραδώστε τις παλιές σας μπαταρίες σε εταιρίες και καταστήματα που διαθέτουν κάδο ανακύκλωσης.
TOP
Facebook