Αποθήκευση, Συντήρηση

Τεχνικά θέματα συσσωρευτών

Τεχνικά θέματα συσσωρευτών

1. Η ιδανική θερμοκρασία αποθήκευσης είναι 15 C καί μηδενική υγρασία.
Όταν αυτό δέν είναι εφικτό ενισχύεται τό φαινόμενο τής αυτοεκφόρτισης πάντα ευθέως ανάλογα μέ τήν αύξηση τής θερμοκρασίας καί τής υγρασίας. Αποφεύγουμε τήν άμμεση έκθεση στόν ήλιο. Μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης με σωστή συντήρηση, 24 Μήνες.

2. Αποφεύγουμε τήν επαφή τών συσσωρευτών μέ τό δάπεδο. Πρέπει νά υπάρχει μιά απόσταση τουλάχιστον 10 εκατοστών.

3. Δέν τοποθετούμε περισσότερες από 4 σειρές συσσωρευτών σέ ύψος.

4. Η μέγιστη κλίση όταν ο συσσωρευτής βρίσκεται σέ ράφι πρέπει νά είναι 45 μοίρες.

5. Φορτίζουμε τούς συσσωρευτές πού παραμένουν στό ράφι έτσι ώστε η τάση νά είναι πάντοτε 12.60 καί άνω πρίν τοποθετηθούν γιά χρήση. Αποφεύγουμε έτσι τόν κίνδυνο διαστρωμάτωσης τού ηλεκτρολύτη καί κατά συνέπεια τήν θειίκωση.

 

ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

Οι συσσωρευτές ασβεστίου δέν χρειάζονται συντήρηση επειδή δέν έχουν απώλεια υγρών λόγω αμελητέου βρασμού κατά τήν φόρτιση.
Αυτό όμως δημιουργεί καί τό εξής μειονέκτημα :
Λόγω έλλειψης βρασμού κατά τήν φόρτιση ώστε νά αναδευθεί ο ηλεκτρολύτης, όταν εκφορτίζονται σέ μεγάλο βαθμό καί δέν φορτίζονται καί πάλι πλήρως, έχουμε διαστρωμάτωση τής πυκνότητας. Τό πυκνό οξύ πού βγαίνει από τίς πλάκες κατά τήν φόρτιση πηγαίνει στό κάτω μέρος τού συσσωρευτή καί τών πλακών ενώ στό επάνω μέρος παραμένει τό αραιό οξύ η νερό. Αποτέλεσμα είναι ο συσσωρευτής νά δείχνει υψηλή τάση ενώ η πυκνότητα καί τό ρεύμα εκκίνησης νά παραμένουν χαμηλά. Αυτό γιά τόν αυτόματο τού δυναμό είναι ένδειξη ότι ο συσσωρευτής είναι πλήρως φορτισμένος καί σταματάει τήν φόρτιση. Τότε πρέπει να φορτίσουμε μέ φορτιστή σταθερής τάσης 16 volts καί σταθερής έντασης ρεύματος γιά λίγη ώρα μέχρι νά πετύχουμε βρασμό τού ηλεκτρολύτη. Ενας φορτιστής SCHUMACHER κάνει αυτές τίς λειτουργίες αυτόματα.

ΘΕΙΙΚΩΣΗ ΠΛΑΚΩΝ

Σέ κάθε εκφόρτιση τού συσσωρευτή εισέρχεται τό θειικό οξύ στίς πλάκες μολύβδου καί έτσι σχηματίζεται θειικός μόλυβδος, πού άν παραμείνει έτσι γιά αρκετό χρονικό διάστημα, κρυσταλλώνει. Σέ αυτή τήν περίπτωση ο συσσωρευτής αχρηστεύεται καί δέν επαναφορτίζεται. Αν προσπαθήσουμε νά τόν φορτίσουμε παρατηρούμε τήν τάση να αυξάνεται ραγδαία. Αν παραμείνει ένας συσσωρευτής τελείως αφόρτιστος γιά 3 ημέρες χάνει τό 20% τής χωρητικότητας του, εάν παραμείνει έτσι γιά μία εβδομάδα αχρηστεύεται. Μερικές φορές μπορούμε νά σώσουμε έναν θειικωμένο συσσωρευτή φορτίζοντας μέ τάση 16 volts.

ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

Προκαλείται απο πτώση ενεργού ύλης στόν πυθμένα. Έτσι σχηματίζεται ίζημα το οποίο ενώνει αγώγιμα τις πλάκες μεταξύ τους. Προέρχεται είτε απο υπερφόρτιση είτε απο χτύπημα του συσσωρευτή εάν δεν είναι καλά στερεωμένος στην βάση του.

 

6. Πάντα τηρούμε τόν κανόνα : First in, First out δηλαδή ο πρώτος συσσωρευτής πού εισέρχεται στήν αποθήκη πρέπει νά είναι καί ο πρώτος πού θά φύγει.

7. Ακολουθούμε τα κατάλληλα προγράμματα επαναφόρτισης για να αποτρέψουμε την υπερφόρτιση. Εξασφαλίζουμε ότι η φόρτιση πραγματοποιείται σε καλά αερισμένη περιοχή χωρίς φλόγες ή σπινθήρες κοντά στόν συσσωρευτή, ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ (οι συσσωρευτές εκπέμπουν εύφλεκτα αέρια).

8. Δέν ξαναγεμίζουμε τα στοιχεία τών συσσωρευτών ανοικτού τύπου με οξύ ή νερό βρύσης. Χρησιμοποιούμε μόνο εγκεκριμένο απεσταγμένο νερό.

9. Δέν βραχυκυκλώνουμε ποτέ τούς πόλους ενός συσσωρευτή μέ καλώδια η κλειδιά γιά νά εξετάσουμε αν έχει ρεύμα.

10. Προσέχουμε πάντα τήν σωστή πολικότητα κατά τήν φόρτιση καί τήν εγκατάσταση.

TOP
Facebook