Πως να επιλέξετε

Φορτιστή

Πολλοί λίγοι γνωρίζουν ότι το 70% της απόδοσης, της διάρκειας ζωής και της αξιοπιστίας μιας μπαταρίας Μόλυβδου εξαρτάται από τον φορτιστή.

Για την επιλογή ενός φορτιστή για μπαταρία Μολύβδου θα πρέπει να προσέξουμε τα παρακάτω:

ΚΑΜΠΥΛΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Είναι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό ενός φορτιστή που καθορίζει τη ποιότητα φόρτισης αλλά και την προστασία της μπαταρίας από υπερφόρτιση, την διάρκεια ζωής της μπαταρίας αλλά και την αξιοπιστία ενός συστήματος. Μερικοί τύποι μπαταριών πχ στεγανού τύπου και gel απαιτούν οπωσδήποτε φορτιστές με την καλύτερη καμπύλη φόρτισης που είναι φορτιστές 2 η 3 σταδίων.

ΙΣΧΥΣ η ΕΞΟΔΟΣ ΣΕ ΑΜΠΕΡ Εκφράζεται κυρίως σαν αμπερε εξόδου και δείχνει την ικανότητα του φορτιστή να επαναφορτίσει μια συγκεκριμένη μπαταρία σε ορισμένο χρόνο.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ όπως Αμπερόμετρο, βολτόμετρο και ειδικές λειτουργίες κλπ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υπάρχει η παλιά τεχνολογία που είναι βαριά και ογκώδης και η σύγχρονη τεχνολογία switching που μειώνει δραματικά το βάρος και τον όγκο του φορτιστή.

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Είναι η καλύτερη μέθοδος φόρτισης μπαταριών μολύβδου. Δεν μπορεί να υπάρξει καλύτερος τρόπος φόρτισης. Είναι ηλεκτρονικά ελεγχόμενοι και έχουν περιορισμό τάσης και περιορισμό ρεύματος ώστε η τάση της μπαταρίας να μην υπερβαίνει ποτέ κάποια τιμή. Η τιμή του ρεύματος φόρτισης μειώνεται εκθετικά με την πρόοδο της φόρτισης χωρίς να μηδενίζεται ποτέ. Όταν η μπαταρία φορτίσει πλήρως ενα πολύ μικρό ρεύμα διαρρέει την μπαταρία ώστε να την συντηρεί. Όλα τα οχήματα (αυτοκίνητα , φορτηγά , σκάφη κλπ) συντηρούν την μπαταρία εκκίνησης που έχουν με φορτιστή 2 σταδίων (κοινώς αυτόματος). Ακόμα καλύτερη περίπτωση είναι οι φορτιστές 3 σταδίων όπου αφού η μπαταρία φορτίσει πλήρως ο φορτιστής μεταπίπτει στο 3ο στάδιο με ακόμα χαμηλότερη τάση συντήρησης ώστε να μειώνει την φθορά στην μπαταρία και την κατανάλωση υγρών λόγω ηλεκτρόλυσης. Οι φορτιστές 2 και 3 σταδίων πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε εφαρμογές όπως Φόρτιση μπαταριών σε ΗΖ, σε σκάφη με ρεύμα από την προβλήτα, σε τηλεφωνικά κέντρα κλπ. Επίσης μερικές μπαταρίες όπως είναι οι στεγανού τύπου και gel απαιτούν τέτοιους φορτιστές καθόσον είναι πολύ ευαίσθητες σε υπερφόρτιση. Σε γενικές γραμμές με τέτοιους φορτιστές μπορούμε να φορτίσουμε κάθε τύπο και είδος μπαταρίας μολύβδου με το καλύτερο τρόπο αλλά παρουσιάζουν το μειονέκτημα ότι είναι αρκετά  πιο ακριβοί.

Είναι φορτιστές αρκετά πιο οικονομική από πλευράς τιμής και φέρουν μια απλή ηλεκτρονική συσκευή επιτήρησης τάσης ώστε όταν η μπαταρία φθάσει σε μια τάση να κλείνουν. Σε μερικές περιπτώσεις μπορούν χρησιμοποιηθούν με πολύ καλά αποτελέσματα ενώ σε άλλες είναι ακατάλληλοι.

Οι φορτιστές αυτοί χρησιμοποιούν ενα οριακά υπολογισμένο μετασχηματιστή σαν έλεγχο της φόρτισης και ειδικά του ρεύματος έτσι το ρεύμα φόρτισης ξεκινάει από μια τιμή και μειώνεται καθώς η τάση της μπαταρίας αυξάνει. Το μειονέκτημα τους είναι ότι προορίζονται για μπαταρίες με συγκεκριμένα αμπερώρια ενώ είναι ακατάλληλοι για μεγαλύτερες και επικίνδυνοι για υπερφόρτιση για μικρότερες. Το μεγάλο τους πλεονέκτημα είναι η πολύ χαμηλή τιμή και είναι η ιδανική λύση για ερασιτεχνικές εφαρμογές.

Είναι φορτιστές που κατασκευάζονται για ειδικές εφαρμογές και αποτελούν ενδιάμεσους τύπους. Τέτοιοι είναι οι φορτιστές με καμπύλη “W” που χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένα Αμπερώρια σε μπαταρίες για ηλεκτροκίνητα οχήματα (πχ περονοφόρα), οι φορτιστές σταθερού ρεύματος, οι φορτιστές με ελεγχόμενο ρεύμα φόρτισης κλπ

ΤΙ ΚΑΜΠΥΛΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ;

  • Για φόρτιση και συντήρηση της μπαταρίας ηλεκτρογεννήτριας, ΗΖ, πυροσβεστικού συστήματος κλπ Χρησιμοποιήστε οπωσδήποτε φορτιστή 3 σταδίων.
  • Για φόρτιση και συντήρηση μπαταριών σε σκάφη. Εάν έχετε ρεύμα από την προβλήτα χρησιμοποιείστε οπωσδήποτε φορτιστή 2 η 3 σταδίων.
  • Για φόρτιση και συντήρηση μπαταριών σε τηλεφωνικά κέντρα, UPS κλπ Χρησιμοποιείστε οπωσδήποτε φορτιστή 3 σταδίων.
  • Για φόρτιση μπαταριών με ηλεκτρογεννήτρια σε φωτοβολταικές εφαρμογές η ευκαιριακά σε σκάφη και πλοία χρησιμοποιήστε Ημιαυτόματους φορτιστές λόγω χαμηλότερου κόστους.
  • Για ερασιτέχνες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φορτιστές με υπολογισμό μετασχηματιστή εάν πρόκειται να φορτίσετε συγκεκριμένης χωρητικότητας μπαταρίες (πχ από 45 έως 60Ah) οι οποίοι είναι οι πιο φθηνοί. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ημι-αυτόματους, ενώ η κατοχή ενός φορτιστή 3 σταδίων σας δίνει την δυνατότητα να φορτίσετε όλους τους τύπους (ανοικτού , κλειστού, στεγανού τύπου μπαταρίες) σε μία μεγάλη γκάμα αμπερωρίων χωρίς πρόβλημα και χωρίς καμία επιτήρηση και έλεγχο ακόμα και αν ξεχάσετε την μπαταρία σε φόρτιση για ένα πολύ μεγάλο διάστημα πρακτικά απεριόριστα.

ΤΙ ΙΣΧΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ;

  • Η έξοδος του φορτιστή σε ampere εξαρτάται από το είδος της εφαρμογής και πάντα σε συνδυασμό με την καμπύλη φόρτισης. Σε γενικές γραμμές οι μπαταρίες μολύβδου μπορούν να δεχτούν μεγάλα ρεύματα φόρτισης στο αρχικό στάδιο ενώ μετά απαιτούν χαμηλά ρεύματα μέχρι η φόρτιση να φθάσει το 100%.
  • Σαν γενικό κανόνα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο φορτιστής θα πρέπει να έχει έξοδο σε αμπερε το 10%  εως 20% της ονομαστικής χωρητικότητας. Ήτοι για μια μπαταρία 100Ah πρέπει να επιλέξουμε φορτιστή από 10 Α έως 20Α ανάλογα πάντα με την καμπύλη φόρτισης και το είδος της εφαρμογής.
  • Τα παραπάνω είναι σχετικά και εξαρτώνται από το είδος της εφαρμογής. Έτσι για την συντήρηση μιας μπαταρίας 100 Αh σε μια ηλεκτρογεννήτρια μπορούμε να χρησιμοποιούμε ένα φορτιστή 2 Α αλλά πάντα 3 σταδίων. Σε φωτοβολταικές εφαρμογές με ηλεκτρογεννήτρια όπου ο χρόνος φόρτισης είναι μικρός μπορούμε να φορτίσουμε γρήγορα με μεγαλύτερα ποσοστά. Συμβουλευθείτε μας για την ισχύ του φορτιστή.

 

 

TOP
Facebook